Miten Fumea on tutkittu?

Fume on kehitetty osana Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta valmistunutta väitöstutkimusta. Tutkimuksessa todettiin Fumen soveltuvan varhaisnuorten tupakkaan liittyvän terveysohjauksen menetelmäksi.

Fumesta on julkaistu seuraavat tieteelliset tutkimusartikkelit:

Parisod H, Pakarinen A, Axelin A, Löyttyniemi E, Smed J & Salanterä S. 2018. Feasibility of Mobile Health Game “Fume” in Supporting Tobaccorelated Health Literacy among Early Adolescents: A Three-Armed Cluster Randomized Design. International Journal of Medical Informatics 113, 26– 37.

Parisod H, Pakarinen A, Axelin A, Danielsson-Ojala R, Smed J & Salanterä S. 2017a. Designing a health-game intervention supporting health literacy and a tobacco-free life in early adolescence. Games for Health Journal 6(4), 187–199.

Parisod H, Pakarinen A, Axelin A, Löyttyniemi E, Smed J & Salanterä S. 2017b. Acceptability of and Demand for a Tobacco-Related Health Game Application in Early Adolescents with Different Gender, Age and Gaming Habits. In: Tuomi & Perttula (Eds.). Proceedings of the 1st International GamiFIN Conference, Pori, Finland, May 9-10, 2017. CEUR Workshop Proceedings 1857, 135–140.